ТЕКСТОЛИТ

Произвеждат се от памучни тъкани и специално подбрани висококачествени фенолни смоли с дебелини от 0,5мм до 100мм и формат 1450 x 920 мм.

Марка К1 - конструктивна, с най-висока якост на разслояване, приложима за по-едри конструктивни елементи - лагерни черупки, втулки и др. Изработва се от груба тъкан с маса над 250 g/м2;
Марка К2 - с много добри механични качества, приложима за конструктивни детайли - зъбни колелета, ходови валяци и ролки, плъзгачи и др. Изработва се от средно фина тъкан с маса от 130 до 250 g/м2;
Марка Е1 - с качества на марка К2, но с по-добри електроизолационни свойства, подходяща за електротехническото апарато и машиностроене. Изработва се от средно фина тъкан с маса от 130 до 250 g/м2;
Марка К3 - с най-високи механични качества - якост на огъване, опън и удар подходяща за малки конструктивни детайли със сложна форма в апарато и машиностроенето. Изработва се от фина тъкан с маса от 130 g/м2;
Марка Е2 - с отлични механични и добри електроизолационни качества, използвана в апарато и машиностроенето. Изработва се от фина тъкан с маса от 130 g/м2.

Отделните марки съответстват на аналозите произвеждани в ЕВРОПА съгласно стандарти ЕN 60893-3-4, DIN 7735/2.