Произвежда се от електроизолационна хартия и висококачествени фенолни смоли с дебелини от 0,5 мм до 100 мм и формат (1450 х 950) мм.

Марка Е - с добри механични качества за нормално електрическо натоварване, приложима като конструктивен материал в апарато и машиностроенето, като изолационен материал в ниско волтовия обхват на електропромишлеността;
Марка ЕА - с качествата на марка "Е" , но с подобрена щанцуемост;
Марка Е2 -с незначителна водопоглъщаемост и добри електроизолационни свойства, запазващи се в условията на повишена влажност, SDVKMDFGSVOD приложима във високочестотната и съобщителна техника за работа и във влажен климат;
Марка Е2.А - с добра възможност за щанцуване при нормална температура, с висока електроизолационна устойчивост и ниска диелектрична якост при много тежки условия на влажност;
Марка Е3 - наред с добри механични качества, притежава и висока електрична якост, приложима във високо волтовата техника за работа в трансформаторно масло при температура до 120°С;
Марка Е4 - с повишена електрична якост успоредно на слоевете, благодарение на което е приложима във високоволтовата техника;
Подложки гетинаксови с дебелина от 0,3 до 3 мм- помощен материал за пробиване на печатни платки по ОН 04 78187-85: ПГ на фенолна база; ПГМ с покривни листи на меламинова база.

Отделните марки съответстват на аналозите произвеждани в ЕВРОПА съгласно стандарти ЕN 60893-3-4, DIN 7735/2.