ИМПРЕГНИРАНИ МАТЕРИАЛИ

Импрегнираните хартии, памучни и стъклени тъкани се произвеждат чрез насмоляване, съответно мазане, с различни смолни разтвори на:

  • сулфатни хартии
  • памучни и стъклени тъкани.